Categorieën
Facility Hair Academy Geen categorie

The Hairbook

(English version below!)

Wanneer moeten we nieuwe kleurtechnieken leren?  Moeten we ons altijd houden aan wat we weten?  Of moeten we onze kleurkennis regelmatig bijwerken?

Voor mij is het antwoord om te leren wanneer ik kan, elke dag indien mogelijk.  Ik ben een kleurenjunk en hou er niet alleen van om nieuwe dingen te leren, maar ze ook met anderen te delen.

Ik ben nu 35 jaar kapper en heb over de hele wereld gewerkt met een aantal ongelooflijk getalenteerde kleurspecialisten en geloof me, ik heb zoveel haarkleurtrends zien komen en gaan en dan weer terugkomen!

Een ding realiseer ik me nu. De kleurpallets veranderen veel in de loop der jaren, maar de technieken niet.

Ik geloof echt dat het perfectioneren van de basiskleurtechnieken van de juiste kleurtoepassing, highlights, slices en kleursecties de eerste stap is die we allemaal moeten nemen om een goede kleurspecialist te worden. 

De tweede stap is om elk jaar ons techniekportfolio bij te werken, zodat we kunnen blijven groeien, leren, inspireren en informatie kunnen doorgeven aan de volgende generatie kappers.  Bovendien is het extra voordeel natuurlijk het kunnen produceren van geweldige kleurresultaten voor onze klanten, fotoshoots, video’s, marketing, sociale media en meer.

We hebben allemaal wel eens wat hulp nodig om op dit gebied te groeien. De reden hiervoor is dat we kunnen blijven doen wat we altijd doen, of om de een of andere reden geloven we dat onze klanten altijd dezelfde look willen. 

We creëerden dit techniekmagazine  als een  manier om kleurtechnieken in een ander licht te  zien.   Een manier om je kleurkennis uit te breiden en een manier om je vertrouwen te geven om iets nieuws te proberen. Sommige van deze technieken zijn van lang geleden, maar net als een favoriet voedselrecept, doorstaan ze de test van de tijd.  

Vanwege COVID 19 heb ik geen nieuwe technieken op modellen kunnen maken, in plaats daarvan heb ik ze op Mannequin-hoofden gemaakt.  De kapsels van de hoofden vertegenwoordigen het type look dat geschikt is voor de kleurtechniek.  Natuurlijk kunnen de technieken geschikt zijn voor andere kapsels, dus ik heb tips aan elke pagina toegevoegd. 

Ik hoop dat je het leuk vindt om een aantal van deze technieken in je salon uit te proberen. Ik zou graag enkele foto’s van je willen zien in de toekomst, dus stuur ze alsjeblieft naar training@people4.nl en dan kunnen wij ze op onze facebookpagina’s plaatsen zodat iedereen ze kan zien. 

Dus, mijn naaste kappers, als je wat inspiratie en opleiding nodig hebt om te groeien op het gebied van kleurend haar, lees dan verder en klik op de link die je meeneemt naar het nieuwe Technieken boekje dat ik heb gemaakt voor People 4 Training.

Enjoy!

Louise Reeves (People 4 International Education Manager)

Link Nederlandse versie: https://issuu.com/people4hair/docs/hairbook_colour_techniques_nederlands

Link Engelse versie:
https://issuu.com/people4hair/docs/hairbook_colour_techniques_engels

When should we be learning new colour techniques?  Should we always just stick to what we know?  Or should we update our colour knowledge regularly?

For me the answer is to learn whenever I can, every day if possible.  I am a colour junkie and love not only learning new tings but sharing them to others as well.

I have been a hairdresser for 35 years now and have worked all over the world with some incredibly talented colourists and believe me, I have seen so many hair colour trends come and go and then come back again!

One thing I realize now is that colour pallets change a lot over the years, but the actual techniques don’t.

I do believe that perfecting the basic colour techniques of correct colour application, highlights, slices and colour sectioning is the first step we all need to take to be a good colourist.

The second step is to update our technique portfolio every year so that we can continue to grow, learn, inspire and pass information on to the next generation of hairdressers.  Plus, of course, the added benefit is being able to produce amazing colour results for our clients, photo shoots, videos, marketing, social media and more.

We all need a little help sometimes to grow in this field.  The reason why is that we can get stuck doing what we always do, or for some reason we believe our clients always want the same look.  

We created this technique magazine as a way to see colour techniques in a different light.  A way to expand your colour knowledge and a way to give you confidence to try something new. Some of these techniques are from a long time ago but just like a favourite food recipe, they stand the test of time.  

Due to COVID 19 I have not been able to make new techniques on models, instead I have made them on Mannequin heads.  The haircuts of the heads represent the type of look suitable to the colour technique.  Of course, the techniques can be suitable for other hair-cuts so I have added tips to each page.

If you do any of the techniques in the booklet, I would love to see some of your photo results, so please send them in to trainingen@people4.nl and we may post them on our Facebook pages for all to see.

So, my fellow hairdressers, if you need some inspiration and education to grow in the area of colouring hair, please read on and click on the link that takes you to the new Techniques Booklet I have created for People 4 Training.

Enjoy!

Louise Reeves (People 4 International Education Manager)

Link English version: https://issuu.com/people4hair/docs/hairbook_colour_techniques_engels

Link Dutch version:
https://issuu.com/people4hair/docs/hairbook_colour_techniques_nederlands

Door People 4 Hair

People 4 brands
Fudge Professional
Nak Hair
Number 4 High-Performance Haircare

Één reactie op “The Hairbook”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s